Indústria tèxtil

Indústria

Realització del projecte bàsic i d’execució de la nau industrial, de l’activitat i de les instal·lacions d’electricitat, lampisteria, dades, ventilació i contra incendis.

LLOSETA
MALLORCA

2019
FINALITZAT

← TORNAR A PROJECTES