01

LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

(Títol habilitant) Hotels, bars, restaurants, cafeteries, locals comercials, indústries, aparcaments…etc

02

PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

(Emergència) 

03

PROJECTES ELÈCTRICS

Xarxes, indústries, edificis, locals comercials, hotels, bars, restaurants…etc 

04

CERTIFICAT ENERGÈTIC D’EDIFICACIONS

Habitatges, locals, edificis…etc

05

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

06

ENERGIA SOLAR

Tèrmica i fotovoltaica

07

DOPEX EMBARCACIONS

08

PERITATGES JUDICIALS

9

ITE

(Inspecció Tècnica Edificis)

10

AUDITORIA ENERGÈTICA

11

(Fitxes tècniques vehicles)

ITV

12

DOC. TÈCNICA CONSELLERIA COMPETENT EN INDÚSTRIA

Suport tècnic a empreses instal·ladores i instal·ladors autoritzats

13

POSADA EN MARXA D’ACTIVITATS

Gestions davant els Ajuntaments, Conselleries, Consell Insular…etc

14

CÀLCUL I CONSULTORIA D’ESTRUCTURES

15

ESTUDIS SONOMÈTRICS

(Estudis acústics)

16

PROJECTES D’ICT

(Infraestructura comú de telecomunicacions)