SOM ESPECIALISTES EN PROJECTES I DIRECCIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ, OBERTURA I FUNCIONAMENT DE TOT TIPUS D’ACTIVITATS I NEGOCIS

Projectes d'enginyeria
d'activitats i instal·lacions

+600

CLIENTES

Amb la forta intenció d'innovar contínuament, realitzem i desenvolupem projectes d'enginyeria d'activitats i instal·lacions

PROJECTES

Amb la forta intenció d’innovar contínuament, realitzem i desenvolupem projectes d’enginyeria d’activitats i instal·lacions i oferim el servei de gestió dels tràmits necessaris per a la seva posada en funcionament davant les diferents administracions, tant públiques com privades.

01

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS
(Títol habilitant)

02

Hotels, bars, restaurants, cafeteries…

03

Plans d’autoprotecció
(Emergència)

04

Fitxes tècniques de vehícles

També assessorem, oferim la nostra experiència i la nostra oficina tècnica a instal·ladors o empreses instal·ladores, realitzant tràmits, formació d’expedients etc. Per a l’obtenció de la posada en servei davant la Conselleria competent en energia i seguretat industrial.

Amb la forta intenció d’innovar contínuament, realitzem i desenvolupem projectes d’enginyeria d’activitats i instal·lacions i oferim el servei de gestió dels tràmits necessaris per a la seva posada en funcionament davant les diferents administracions, tant públiques com privades.

Missing valid access token.

CONTACTA AMB
MANCHA ENGINYERS