Avís legal
AVÍS LEGAL

C/Antoni Rubí, 5-2on dr
| Inca (Mallorca)
T 971 50 43 68
| info@manchaenginyers.com

Informació legal de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Pere Mancha Saurina manifesta que el domini www.manchaenginyers.com és propietat de Pere Mancha Saurina.
El titular no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de la Web www.activac-enginyeria.com estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada persona ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Pere Mancha Saurina poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, el titular no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Pere Mancha Saurina.
De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Pere Mancha Saurina. La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo del nostre servei professional. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Pere Mancha Saurina, i amb domicili a C/ Antoni Rubí, 5 2n dreta, 07300 INCA (ILLES BALEARS), o bé, enviar un correu electrònic a info@manchaenginyers.com El titular no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de la Web www.manchaenginyers.com estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada persona ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Pere Mancha Saurina poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, el titular no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Pere Mancha Saurina. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que www.activac-enginyeria ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. A més, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a Pere Mancha Saurina, i amb domicili a C/ Antoni Rubí, 5 2n dreta, 07300 INCA (ILLES BALEARS), o bé, enviar un correu electrònic a info@manchaenginyers.com

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats pel titular en aquesta Web, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són de titularitat exclusiva de Pere Mancha Saurina o de les persones físiques o jurídiques que així s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, Pere Mancha Saurina no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se Pere Mancha Saurina tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos. El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a la Web de Pere Mancha Saurina, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació. El titular ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s'ha de confiar en ella com si ho fós. Pere Mancha Saurina declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web. També, es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat de previ avís. Pere Mancha Saurina, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
En cap cas Pere Mancha Saurina, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus col·laboradors i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l'ús i/o difusió de la Web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer. Pere Mancha Saurina no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L'USUARI, i Pere Mancha Saurina no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'aquest, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o del intent d'usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de Pere Mancha Saurina com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa. En algunes ocasions, aquesta web utilitza o pot utilitzar "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Pere Mancha Saurina no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de Pere Mancha Saurina. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquest, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Pere Mancha Saurina, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell qui accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Pere Mancha Saurina l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Pere Mancha Saurina. Mancha Enginyers és una marca registrada i propietat de Pere Mancha Saurina.

Llei aplicable i Jurisdiscció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li. Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: info@manchaenginyers.com

© 2020 Mancha Enginyers (Mallorca - Barcelona) e-mail